Central Govt Jobs in Tamilnadu

இங்கு அனைத்து மத்திய அரசு வேலை வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை சரியான முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

SSB – யில் வேலை வாய்ப்பு! 15.10.2022
UPSC – யில் புதிய வேலை13.10.2022
SBI வங்கியில் மாபெரும் வேலை!12.10.2022
SSC CGL தேர்வுக்கான அழைப்பு!!08.10.2022
இந்திய அஞ்சல் துறையில் Skilled Artisans பணி19.10.2022
தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வேலை!30.09.2022
UPSC – யில் ESE வேலை 14.10.2022
SBI வங்கியில் மாபெரும் வேலை வாய்ப்பு!27.09.2022
பெங்களூர் மெட்ரோவில் வேலை!29.09.2022
ITBP யில் கான்ஸ்டபிள் வேலை!17.09.2022
IIM பெங்களூரில் வேலை வாய்ப்பு!29.09.2022
இராணுவ பள்ளியில் வேலை!05.10.2022
இந்திய விமானஆணையத்தில் வேலை30.09.2022
இந்திய வனவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வேலை!15.10.2022
ONGC – யில் பணிபுரிய வாய்ப்பு!30.09.2022
சென்னை CSIR -யில் வேலை!28.09.2022
RailTel நிறுவனத்தில் பணிபுரிய வாய்ப்பு!30.09.2022
மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையில் வேலை!25.10.2022
NABARD – வங்கியில் வேலை!10.10.2022
NIMHANS நிறுவனத்தில் வேலை!28.09.2022
PDIL நிறுவனத்தில் வேலை!27.09.2022
இந்திய கடற்படையில் வேலை!29.09.2022
இந்திய வனவியல் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வேலை!15.10.2022
UPSC – யில் புதிய வேலை29.09.2022
IISC நிறுவனத்தில் வேலை!30.09.2022
IISC நிறுவனத்தில் பணிபுரிய வாய்ப்பு!29.09.2022
NIT – திருச்சியில் வேலை!30.09.2022
UPSC – யில் புதிய வேலை வாய்ப்பு!05.10.2022
வருமான வரிதுறையில் வேலை!17.10.2022
NIMHANS நிறுவனத்தில் வேலை!12.10.2022
IIAP நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பு!21.10.2022
சென்னை IMSC – யில் வேலை05.10.2022
இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தில் வேலை!07.11.2022
ISEC நிறுவனத்தில் வேலை!21.10.2022
இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் வேலை!14.10.2022
இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பணிபுரிய வாய்ப்பு! 29.09.2022
ITBP யில் கான்ஸ்டபிள் வேலை வாய்ப்பு!11.11.2022
மாதம் 30 ஆயிரம் ஊதியத்தில் REC லிமிடெட்டில் மத்தியஅரசு வேலை!27.10.2022
ITBP யில் கான்ஸ்டபிள் வேலை11.11.2022
இந்திய ராணுவ ஆயுத படையில் வேலை10.10.2022
Digital India வில் வேலை!26.10.2022
Central Bank Of India வில் ஆபிசர் வேலை17.10.2022