தமிழகத்தில் முதுகலை ஆசிரியர் தேர்வர்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு தேதி வெளியீடு!

சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

ஆசிரியர் தகுதி வாரியம் முதுநிலை ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், எந்தெந்த பாடங்களுக்கான ஆசிரியர்களுக்கு எந்தெந்த நாட்கள் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடத்தப்படும் என்பதற்கான முழு விளக்கமும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள ஒன்றிய ஊராட்சி, நகராட்சி, அரசு தொடக்கப்பள்ளி, நடுநிலைப்பள்ளி, உயர்நிலைப்பள்ளி மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளியில் காலியாக உள்ள இடைநிலை ஆசிரியர், பட்டதாரி மற்றும் முதுநிலை ஆசிரியர்களுக்கான பணியிடங்கள் அனைத்தும் ஆசிரியர் தகுதி வாரியத்தின் மூலமாக தான் வெளியிடப்படுகிறது. இந்நிலையில், முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர், உடற்கல்வி இயக்குநர் மற்றும் கணினிப் பயிற்றுநர்களுக்கான நேரடி நியமனத்திற்கான அறிவிப்பு ஆசிரியர் தகுதி வாரியத்தால் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது.

மேலும், தமிழ் வழியில் பயின்றதற்கான சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க நாளை தான் கடைசி நாள் என்பதால் விரைவில் சமர்பிக்கும்படி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பின்னர், 17 பாடங்களுக்கு 1 : 2 என்கிற அடிப்படையில் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கான பட்டியலை ஆசிரியர் தகுதி வாரியம் நேற்று வெளியிட்டது. மேலும், முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர், உடற்கல்வி இயக்குநர் மற்றும் கணினிப் பயிற்றுநர்களுக்கான அசல் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு செப்டம்பர் 2 ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 4 ஆம் தேதி வரைக்கும் நடைபெற இருக்கிறது. மேலும், அசல் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கான கால அட்டவணையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தற்போது ஆசிரியர் தகுதிவாரியம் வெளியிட்டுள்ள சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கான கால அட்டவணையை பார்க்கலாம்,

செப்டம்பர் 2 :

காலை 8 – 9 மணி – உயிர் வேதியியல், தாவரவியல் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

காலை 9 -10 மணி – தாவரவியல், கணினி அறிவியல் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

காலை 10 – 11 மணி – கணினி அறிவியல், ஆங்கிலம் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

காலை 11 – 12 மணி – ஆங்கிலம் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

மதியம் 12- 1 மணி – ஆங்கிலம், புவியியல், வீட்டு அறிவியல், இந்திய கலாச்சாரம் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

மதியம் 2 – 3 மணி – உடற்கல்வி, இயற்பியல் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

பிற்பகல் 3 – 4 மணி – இயற்பியல் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

மாலை 4 – 5 மணி – இயற்பியல், அரசியல் அறிவியல் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

செப்டம்பர் 3:

காலை 8 – 9 மணி – வேதியியல் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

காலை 9 -10 மணி – வேதியியல் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

காலை 10 – 11 மணி – வேதியியல் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

காலை 11 – 12 மணி – வேதியியல், பொருளாதாரம் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

மதியம் 12- 1 மணி – பொருளாதாரம் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

மதியம் 1- 2 மணி – பொருளாதாரம், வரலாறு பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

பிற்பகல் 3 – 4 மணி – வரலாறு பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

மாலை 4 – 5 மணி – வரலாறு, கணிதம் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

மாலை 5 – 6 மணி – கணிதம் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

செப்டம்பர் 4:

காலை 8 – 9 மணி – வர்த்தக பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

காலை 9 – 10 மணி – வர்த்தக பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

காலை 10 – 11 மணி – வர்த்தக பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

காலை 11 – 12 மணி – வர்த்தக பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

மதியம் 12- 1 மணி – வர்த்தகம், தமிழ் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

மதியம் 2- 3 மணி – தமிழ் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

பிற்பகல் 3 – 4 மணி – தமிழ், விலங்கியல் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

மாலை 4 – 5 மணி – விலங்கியல் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு

மாலை 4 – 5 மணி – வணிகம், விலங்கியல் பாடங்களுக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு