இல்லம் தேடிக் கல்வி – ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி தேதி அறிவிப்பு!!

இல்லம் தேடிக் கல்வி  சார்ந்து முன்னோட்ட முறையில் 12 மாவட்டங்களில் அனைத்து தொடக்க நடுநிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி தேதி அறிவிப்பு.

முக்கிய குறிப்பு:

மேலும் இது போன்ற தகவலை தெரிந்தகொள்ள  தமிழன்ஜாப்ஸ்  இணையதளத்துடன் இணைந்திருங்கள்!!