குறைவான வட்டியில் கல்விக்கடன் பெறுவது எப்படி? எந்தெந்த வங்கியில் பெற்று கொள்ளலாம்!

குறைவான வட்டியில் கல்விக்கடன் பெறுவது எப்படி? எந்தெந்த வங்கியில் பெற்று கொள்ளலாம்!

ஏழை எளிய மாணவர்களின் மேற்படிப்புகளுக்காக வங்கிகளில் கல்விக்கடன் வழங்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் மாணவர்கள் குறைந்த வட்டியிலான கல்விக்கடனை வங்கிகளில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அரசு சொல்கிறது…

கல்விக்கடன் பற்றிய விளக்கம்!

மாணவர்களின் எதிர்கால வாழ்க்கையை கருத்தில் கொண்டு வங்கிகளில் கல்விக்கடன் வழங்கப்படுகிறது. அதன்படி மாணவர்கள் தங்கள் மேற்படிப்புக்காக தேவையான பணத்தை வங்கிகளிலிருந்து கடனாக பெற்றுக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு கடன் பெற்ற மாணவர்கள் படித்து முடித்தவுடன் தங்கள் கடன்களை வட்டியுடன் திரும்ப செலுத்த வேண்டும். இதற்காக பல்வேறு சலுகைகளுடன் கூடிய குறைந்த வட்டியுடன் மாணவர்களுக்கு கல்விக்கடன் வழங்கப்படுகிறது.

குறைந்த வட்டியில் கல்விக்கடன் கொடுக்கும் வங்கிகள்:

ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா

பேங்க் ஆஃப் பரோடா

அதனால் கல்விக்கடன் பெற விரும்பும் மாணவர்கள் இத்தகைய வங்கிகளில் குறைந்த வட்டியுடன் கடனை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

Leave a comment