அரசு பள்ளிகளில் சுகாதார விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளுக்காண கால அட்டவனை வெளியீடு!!

விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி:

அரசு பள்ளிகளில் சுகாதார சார்ந்த விழிப்புணர்வு  நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கு கால அட்டவனையை பள்ளிக்கல்வித்துறை  வெளியிட்டுள்ளது.

தூய்மையான நிகழ்வுகள் – 2021 என்ற தீட்டத்தின்கீழ் அனைத்துவித பள்ளிகளிலும் செப்டம்பர் 1 முதல் 15 ஆம் தேதி வரை சுகாதார சார்ந்த விழிப்புணர்வு  நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்கு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கான வழிகாட்டுதல்கள், கால அட்டவனை தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

 கால அட்டவனை:

  • 01.09.2021 – தூய்மை உறுதிமொழி தினம்
  • 02.09.2021 – தூய்மை விழிப்புணர்வு தினம்
  • 03.09.2021 – சமூக விழிப்புணர்வு தினம்
  • 04.09.2021, 05.09.2021 – பசுமைப் பள்ளி இயக்க நாட்கள்
  • 06.09.2021, 07.09.2021 – தூய்மை நிகழ்வுகளில் பங்கேற்றல்
  • 08.09.2021– கை கழுவுதல் தினம்
  • 09.09.2021, 10.09.2021 – தன் சுத்தம் மற்றும் சுகாதாரம்
  • 11.09.2021, 12.09.2021– தூய்மை நிகழ்வு கண்காட்சிகள்
  • 15.09.2021 – பரிசுகள் வழங்குதல்

முக்கிய குறிப்பு:

மேலும் இது போன்ற தகவலை தெரிந்த கொள்ள  தமிழன்ஜாப்ஸ்   இணையதளத்துடன்  இணைந்திருங்கள்!

Scroll to Top