அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் என தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 45,000 பள்ளிகள் உள்ளன. அவற்றில் இந்த ஆண்டு 2.5 லட்சத்திற்கும் புதிதாக சேர்ந்துள்ளனர் என்று அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.