Anna University Recruitment 2022

Anna University Recruitment 2022

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் DEO பணிக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு!

Anna University DEO Recruitment 2022 – அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் Enumerator, DEO பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் இந்த  முழு விவரத்தையும்  படித்து 28.10.2022 உடன் முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Anna University Recruitment 2022 – For Junior Research Fellow Posts  நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Enumerator, DEO பணியிடம் சென்னை காலிப்பணியிடம் 17 கல்வித்தகுதி 12th, …

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் DEO பணிக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு! Read More »

Anna University Recruitment 2022

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் Research Assistant பணிக்கு வேலை!

Anna University Research Assistant Recruitment 2022 – அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் Research Assistant பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் இந்த  முழு விவரத்தையும்  படித்து 10.10.2022 உடன் முடிவடைய உள்ளதால் மின்னஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Anna University Recruitment 2022 – For Research Assistant Posts  நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Research Assistant பணியிடம் சென்னை காலிப்பணியிடம் 01 கல்வித்தகுதி BE/ B.Tech/ …

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் Research Assistant பணிக்கு வேலை! Read More »

Anna University Recruitment 2022

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் Professional Assistant பணிக்கு வேலை வாய்ப்பு!

Anna University Professional Assistant I Recruitment 2022 – அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் Professional Assistant I பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் இந்த  முழு விவரத்தையும்  படித்து 10.10.2022 உடன் முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Anna University Recruitment 2022 – For Professional Assistant I Posts  நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Professional Assistant I பணியிடம் சென்னை காலிப்பணியிடம் …

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் Professional Assistant பணிக்கு வேலை வாய்ப்பு! Read More »

Anna University Recruitment 2022

அண்ணா பல்கலைகழகத்தில் உதவியாளர் பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பு!

Anna University Skilled Man Power Recruitment 2022 – அண்ணா பல்கலைகழகத்தில் ஆட்சேர்ப்பதற்காக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள்  Technical Assistant, Skilled Man Power போன்ற பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் இந்த  முழு விவரத்தையும்  படித்து 05.10.2022 தேதிக்குள்  முடிவடைய உள்ளதால் மின்னஞ்சல் மூலமாக  விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Anna University Recruitment 2022 – Technical Assistant, Skilled Man Power Posts  நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Technical …

அண்ணா பல்கலைகழகத்தில் உதவியாளர் பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பு! Read More »

Anna University Recruitment 2021

சென்னையில் மாதம் 25 ஆயிரம் சம்பளத்தில் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை!

Anna University Professional Assistant Recruitment 2022 – அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் Professional Assistant II பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் இந்த  முழு விவரத்தையும்  படித்து 21.09.2022 உடன் முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Anna University Recruitment 2022 – For Professional Assistant II Posts  நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Professional Assistant II பணியிடம் சென்னை காலிப்பணியிடம் 01 …

சென்னையில் மாதம் 25 ஆயிரம் சம்பளத்தில் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை! Read More »

Anna University Recruitment 2022

பல்கலைக்கழகத்தில் உதவியாளர் வேலை! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க!

Anna University Recruitment 2022 – அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் ஆராய்ச்சி உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் இந்த  முழு விவரத்தையும்  படித்து 19.09.2022 உடன் முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Anna University Recruitment 2022 – For Research Assistant Posts  நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Research Assistant பணியிடம் சென்னை காலிப்பணியிடம் 01 கல்வித்தகுதி BE/ B.Tech/ M.E …

பல்கலைக்கழகத்தில் உதவியாளர் வேலை! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க! Read More »

Anna University

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் அருமையான வேலை!!

Anna University Project Associate Recruitment 2022 – அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் Project Associate – I பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் இந்த  முழு விவரத்தையும்  படித்து 08.09.2022 உடன் முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாகவும், மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Anna University Recruitment 2022 – Full Details  நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Project Associate – I பணியிடம் சென்னை …

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் அருமையான வேலை!! Read More »

Scroll to Top