Anna University

Anna University Recruitment 2022

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் DEO பணிக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு!

Anna University DEO Recruitment 2022 – அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் Enumerator, DEO பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் இந்த  முழு விவரத்தையும்  படித்து 28.10.2022 உடன் முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Anna University Recruitment 2022 – For Junior Research Fellow Posts  நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Enumerator, DEO பணியிடம் சென்னை காலிப்பணியிடம் 17 கல்வித்தகுதி 12th, …

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் DEO பணிக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு! Read More »

Anna University Recruitment 2022

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் JRF பணிக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு!

Anna University JRF Recruitment 2022 – அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் Junior Research Fellow பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் இந்த  முழு விவரத்தையும்  படித்து 21.10.2022 உடன் முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Anna University Recruitment 2022 – For Junior Research Fellow Posts  நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Junior Research Fellow பணியிடம் சென்னை காலிப்பணியிடம் 01 …

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் JRF பணிக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு! Read More »

Anna University

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் அருமையான வேலை!!

Anna University Project Associate Recruitment 2022 – அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் Project Associate – I பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் இந்த  முழு விவரத்தையும்  படித்து 08.09.2022 உடன் முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாகவும், மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Anna University Recruitment 2022 – Full Details  நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Project Associate – I பணியிடம் சென்னை …

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் அருமையான வேலை!! Read More »

Anna University

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் அருமையான வேலை!! உடனே பாருங்க!!

Anna University Recruitment 2021 – அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு  வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் Skilled Manpower பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் இந்த  முழு விவரத்தையும்  படித்து 31.12.2021 உடன் முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Anna University Skilled Manpower Recruitment 2021 – Full Details  நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Skilled Manpower பணியிடம் சென்னை காலிப்பணியிடம் 21 கல்வித்தகுதி M.E, M.Tech, Diploma in Engineering …

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் அருமையான வேலை!! உடனே பாருங்க!! Read More »

Anna University Recruitment 2021

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ஓர் அறிய வாய்ப்பு!!

Anna University Recruitment 2021 – அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு  வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் Technical Assistant பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் இந்த  முழு விவரத்தையும்  படித்து 31.12.2021 உடன் முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Anna University Technical Assistant Recruitment 2021 – Full Details  நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Technical Assistant பணியிடம் சென்னை காலிப்பணியிடம் 02 கல்வித்தகுதி Diploma, B.E ஆரம்ப …

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ஓர் அறிய வாய்ப்பு!! Read More »

Anna University

பல்கலைக்கழகத்தில் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ரெடியா!!

Anna University Professional Assistant Recruitment 2021 – அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு  வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் Professional Assistant  பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் இந்த  முழு விவரத்தையும்  படித்து 27.12.2021 உடன் முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாக  விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Anna University Professional Assistant Recruitment 2021 – Full Details  நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Professional Assistant பணியிடம் சென்னை காலிப்பணியிடம் 01 கல்வித்தகுதி MCA, MBA, M.com, M.Sc …

பல்கலைக்கழகத்தில் உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ரெடியா!! Read More »

Anna University Recruitment 2021

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை!! ஒரு நாளைக்கு ரூ. 431/- சம்பளம்!!

Anna University Recruitment 2021 – அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு  வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் Peon cum Driver பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் இந்த  முழு விவரத்தையும்  படித்து 20.12.2021 உடன் முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Anna University Peon cum Driver Recruitment 2021 – Full Details  நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Peon cum Driver பணியிடம் சென்னை காலிப்பணியிடம் 01 கல்வித்தகுதி …

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை!! ஒரு நாளைக்கு ரூ. 431/- சம்பளம்!! Read More »

Anna University Recruitment 2021

பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை அறிவிப்பு!! 8த் முடித்தால் போதும்!!

Anna University Recruitment 2021 – அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு  வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் Business Liaison Executive  பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் இந்த  முழு விவரத்தையும்  படித்து 20.12.2021 உடன் முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Anna University Business Liaison Executive Recruitment 2021 – Full Details  நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Business Liaison Executive பணியிடம் சென்னை காலிப்பணியிடம் 01 கல்வித்தகுதி 8th, …

பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை அறிவிப்பு!! 8த் முடித்தால் போதும்!! Read More »

Anna University Recruitment 2021

ஒரு நாளைக்கு ரூ. 797/- சம்பளத்தில் பல்கலைக்கழக நிறுவனத்தில் வேலை!!

Anna University Recruitment 2021 – அண்ணா பல்கலைக்கழக நிறுவனத்தில்  வேலை வாய்ப்பு  வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் Assistant Professor, Driver, Clerical Assistant, Peon, Application Programmer போன்ற பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் இந்த  முழு விவரத்தையும்  படித்து 03.12.2021 உடன் முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Anna University Assistant Professor Recruitment 2021 – Full Details  நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Assistant Professor, Driver, …

ஒரு நாளைக்கு ரூ. 797/- சம்பளத்தில் பல்கலைக்கழக நிறுவனத்தில் வேலை!! Read More »

Anna University Recruitment 2021

டிகிரி படித்தவர்களுக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை!!

Anna University Recruitment 2021 – அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை வாய்ப்பு  வெளியாகியுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் JRF, Project Associate II, System Analyst, System Engineer, Pr போன்ற பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பட்டால் உடனே தாமதிக்காமல் இந்த  முழு விவரத்தையும்  படித்து 03.12.2021 உடன் முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Anna University Project Associate II Recruitment 2021 – Full Details  நிறுவனம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் JRF, …

டிகிரி படித்தவர்களுக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை!! Read More »

Scroll to Top