IISC Recruitment

IISC Recruitment 2022

IISC நிறுவனத்தில் பணிபுரிய வாய்ப்பு! Ph.D படித்தால் போதும்!

IISC Grants Manager Recruitment 2022 – இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தில் இருந்து புதிய வேலை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதில் Grants Manager பணிக்கு  ஆன்லைன் மூலம் மற்றும்  விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு Ph.D முடித்திருக்க வேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 21.10.2022 கடைசி தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மேற்கொண்டு முழு தகவல்களும் கீழே தெளிவாக படித்து கொண்டு  விண்ணப்பியுங்கள். மேலும் இந்த பணிக்கான விரிவான தகவல்கள் கீழே தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. IISC Recruitment 2022 …

IISC நிறுவனத்தில் பணிபுரிய வாய்ப்பு! Ph.D படித்தால் போதும்! Read More »

IISC Recruitment 2022

இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பு! MBBS படித்தால் போதும்!

IISC Authorized Medical Officer Recruitment 2022 – இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தில் இருந்து புதிய வேலை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதில் Authorized Medical Officer பணிக்கு  ஆன்லைன் மூலம் மற்றும்  விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு MBBS முடித்திருக்க வேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 14.10.2022 அன்று நடைபெறும் நேர்காணலுக்கு தங்களின் தேவையான சான்றிதழ்களுடன் கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் இந்த பணிக்கான விரிவான தகவல்கள் கீழே தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. IISC Recruitment 2022 – For Authorized Medical …

இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பு! MBBS படித்தால் போதும்! Read More »

IISC Recruitment 2022

IISC நிறுவனத்தில் Deputy Project Engineer பணிக்கு வேலை!

IISC Deputy Project Engineer Recruitment 2022 – இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தில் இருந்து புதிய வேலை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதில் Deputy Project Engineer பணிக்கு  ஆன்லைன் மூலம் மற்றும்  விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு M.E or M.Tech in Civil Engineering முடித்திருக்க வேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 30.09.2022 கடைசி தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மேற்கொண்டு முழு தகவல்களும் கீழே தெளிவாக படித்து கொண்டு  விண்ணப்பியுங்கள். மேலும் இந்த பணிக்கான விரிவான தகவல்கள் …

IISC நிறுவனத்தில் Deputy Project Engineer பணிக்கு வேலை! Read More »

IISC Recruitment 2022

IISC நிறுவனத்தில் Networking பணிக்கு டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்!!

IISC Systems Administrator Recruitment 2022 – இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தில் இருந்து புதிய வேலை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதில் Networking & Systems Administrator பணிக்கு  ஆன்லைன் மூலம் மற்றும்  விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு  B.E or B.Tech, MCA முடித்திருக்க வேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 29.09.2022 கடைசி தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மேற்கொண்டு முழு தகவல்களும் கீழே தெளிவாக படித்து கொண்டு  விண்ணப்பியுங்கள். மேலும் இந்த பணிக்கான விரிவான தகவல்கள் கீழே …

IISC நிறுவனத்தில் Networking பணிக்கு டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்!! Read More »

IISC Recruitment 2022

இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தில் புதிய வேலை! BE/ B.Tech படித்தால் போதும்!

IISC Recruitment 2022 – இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தில் இருந்து புதிய வேலை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதில் Senior Project Manager, Senior Engineer பணிக்கு BE/ B.Tech, MBA முடித்திருக்க வேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 15.09.2022 கடைசி தேதிக்குள் மின்னஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மேற்கொண்டு முழு தகவல்களும் கீழே தெளிவாக படித்து கொண்டு  விண்ணப்பியுங்கள். மேலும் இந்த பணிக்கான விரிவான தகவல்கள் கீழே தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. IISC Recruitment 2022 – For Senior …

இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தில் புதிய வேலை! BE/ B.Tech படித்தால் போதும்! Read More »

Indian Institute of Science

IISC நிறுவனத்தில் Trainee பணிக்கு டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்!!

IISC Recruitment 2022 – இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தில் இருந்து புதிய வேலை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதில் Trainee பணிக்கு Post Graduation முடித்திருக்க வேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 31.08.2022 கடைசி தேதிக்குள் மின்னஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மேற்கொண்டு முழு தகவல்களும் கீழே தெளிவாக படித்து கொண்டு  விண்ணப்பியுங்கள். மேலும் இந்த பணிக்கான விரிவான தகவல்கள் கீழே தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. IISC Trainee Recruitment 2022 – Full  Details  நிறுவனம் இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISC) …

IISC நிறுவனத்தில் Trainee பணிக்கு டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்!! Read More »

IISC Project Trainee Recruitment 2021

IISC நிறுவனத்தில் Project Trainee பணிக்கு டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்!!

IISC Project Trainee Recruitment 2021 – இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தில் இருந்து புதிய வேலை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதில் Project Trainee பணிக்கு  ஆன்லைன் மூலம் மற்றும்  விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு Bachelor Degree முடித்திருக்க வேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 14/12/2021 கடைசி தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. மேற்கொண்டு முழு தகவல்களும் கீழே தெளிவாக படித்து கொண்டு  விண்ணப்பியுங்கள். மேலும் இந்த பணிக்கான விரிவான தகவல்கள் கீழே தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. IISC Project …

IISC நிறுவனத்தில் Project Trainee பணிக்கு டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்!! Read More »

IISC Recruitment 2021

Medical Officer பணிக்கு MBBS முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்!!

IISC Recruitment 2021 – இந்திய அறிவியல் நிறுவனத்தில் இருந்து புதிய வேலை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதில் Medical Officer  பணிக்கு  அஞ்சல் மூலமாகவும்  மற்றும்  மின்னஞ்சல் மூலமாகவும்  விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் இந்த பணிக்கான விரிவான தகவல்கள் கீழே தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. IISC Recruitment 2021 – Full Details  நிறுவனம் இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISC) பணியின் பெயர் Medical Officer பணியிடம் பெங்களூர் காலி இடங்கள் 02 கல்வி தகுதி MBBS ஆரம்ப தேதி 28.09.2021 …

Medical Officer பணிக்கு MBBS முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்!! Read More »

Scroll to Top