JNCASR Recruitment required eligibility details 2022

JNCASR Recruitment 2022

JNCASR நிறுவனத்தில் பணிபுரிய வாய்ப்பு! BE படித்தால் போதும்!

JNCASR Project Engineer Recruitment 2022 – ஜவஹர்லால் நேரு மேம்பட்ட அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் புதிய வேலை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் Project Engineer பணிக்கான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன. இந்தப்பணிகளுக்கு BE முடித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு ஒரே ஒரு காலிப்பணியிடம் மட்டுமே  உள்ளன. விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 20.09.2022 முதல் 05.10.2022 தேதிக்குள்  முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு  கேட்டுக்கொள்கிறோம். JNCASR Recruitment 2022 – Full Details …

JNCASR நிறுவனத்தில் பணிபுரிய வாய்ப்பு! BE படித்தால் போதும்! Read More »

JNCASR Recruitment 2022

ஜவஹர்லால் நேரு அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் பணிபுரிய வாய்ப்பு!

JNCASR Research Associate Recruitment 2022 – ஜவஹர்லால் நேரு மேம்பட்ட அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் புதிய வேலை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் Research Associate பணிக்கான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன. இந்தப்பணிகளுக்கு  Ph.D முடித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு பல்வேறு காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன. விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 19.09.2022 முதல் 05.10.2022 தேதிக்குள்  முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு  கேட்டுக்கொள்கிறோம். JNCASR Recruitment 2022 – Full Details நிறுவனம் ஜவஹர்லால் …

ஜவஹர்லால் நேரு அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் பணிபுரிய வாய்ப்பு! Read More »

JNCASR Recruitment 2022

ஜவஹர்லால் நேரு அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் பணிபுரிய வாய்ப்பு!

JNCASR Section Officer Recruitment 2022 – ஜவஹர்லால் நேரு மேம்பட்ட அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் புதிய வேலை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்தப் Section Officer பணிக்கான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன. இந்தப்பணிகளுக்கு B.Com, M.Com முடித்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு பல்வேறு  காலிப்பணியிடங்கள் உள்ளன. விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 09.09.2022 முதல் 23.09.2022 தேதிக்குள்  முடிவடைய உள்ளதால் அஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்து கொள்ளுமாறு  கேட்டுக்கொள்கிறோம். JNCASR Recruitment 2022 – Full Details நிறுவனம் …

ஜவஹர்லால் நேரு அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் பணிபுரிய வாய்ப்பு! Read More »

Scroll to Top