Madras University Recruitment required eligibility details

Madras University Recruitment 2022

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் Project Fellow பணிக்கு வேலை அறிவிப்பு!

Madras University Project Fellow Recruitment 2022 – சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் Project Fellow பணிக்கு வேலை அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தகுதியான நபர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் மின்னஞ்சல் மூலமாக விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம். Madras University Recruitment 2022 – For Project Fellow Jobs  நிறுவனம் மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Project Fellow காலி  இடங்கள்  02 கல்வித்தகுதி  M.Sc சம்பளம் Rs. 18,000/- Per Month பணியிடங்கள் …

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் Project Fellow பணிக்கு வேலை அறிவிப்பு! Read More »

Madras University Recruitment 2022

மாதம் 18 ஆயிரம் சம்பளத்தில் பல்கலைக்கழகத்தில் Project Fellow பணிக்கு வேலை!

Madras University Recruitment 2022 – சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் Project Fellow, Guest Lecturer பணிக்கு வேலை அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தகுதியான நபர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் அஞ்சல் மூலமாகவும், மின்னஞ்சல் மூலமாகவும்  விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம். Madras University Recruitment 2022 – For Project Fellow, Guest Lecturer Jobs  நிறுவனம் மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Project Fellow, Guest Lecturer காலி  இடங்கள்  02 கல்வித்தகுதி  Graduation, …

மாதம் 18 ஆயிரம் சம்பளத்தில் பல்கலைக்கழகத்தில் Project Fellow பணிக்கு வேலை! Read More »

Madras University Recruitment 2022

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் Project Fellow பணிக்கு பணிபுரிய வாய்ப்பு!

Madras University Project Fellow Recruitment 2022 – சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் Project Fellow பணிக்கு புதிய வேலை அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தகுதியான நபர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் மின்னஞ்சல்  மூலம்  விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம். Madras University Recruitment 2022 – Full Details நிறுவனம் மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Project Fellow காலி  இடங்கள்  02 கல்வித்தகுதி  ME/ M.Tech, M.Sc. சம்பளம் Rs. 10,000/- Per Month …

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் Project Fellow பணிக்கு பணிபுரிய வாய்ப்பு! Read More »

Madras University Recruitment 2022

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை! M.Sc. படித்தால் போதும்!

Madras University Guest Lecturer Recruitment 2022 – சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் Guest Lecturer பணிக்கு புதிய வேலை அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தகுதியான நபர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் மின்னஞ்சல்  மூலம்  விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம். Madras University Recruitment 2022 – Full Details நிறுவனம் மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Guest Lecturer காலி  இடங்கள்  02 கல்வித்தகுதி  M.Sc. சம்பளம் As Per Norms பணியிடங்கள் சென்னை ஆரம்ப …

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை! M.Sc. படித்தால் போதும்! Read More »

Madras University Recruitment 2022

பல்கலைக்கழகத்தில் Guest Faculty பணிக்கு வேலை!

Madras University Guest Lecturer Recruitment 2022 – சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் Guest Lecturer பணிக்கு வேலை அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தகுதியான நபர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் அஞ்சல் மூலமாகவும் மற்றும் மின்னஞ்சல்  மூலமாகவும்  விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம். Madras University Recruitment 2022 – For Guest Lecturer Posts  நிறுவனம் மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Guest Lecturer காலி  இடங்கள்  01  கல்வித்தகுதி  M.Sc சம்பளம் Rs. 20,000/- …

பல்கலைக்கழகத்தில் Guest Faculty பணிக்கு வேலை! Read More »

Madras University Recruitment 2022

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் Guest Lecturer பணிக்கு வேலை!

Madras University Recruitment 2022 – சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் Guest Lecturer பணிக்கு வேலை அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் தகுதியான நபர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் அஞ்சல்  மூலம்  விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம். Madras University Recruitment 2022 – For Guest Lecturer Jobs  நிறுவனம் மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Guest Lecturer காலி  இடங்கள்  08 கல்வித்தகுதி  MA, M.Sc, M.Ed, Post Graduation Degree, Masters Degree, Ph.D …

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் Guest Lecturer பணிக்கு வேலை! Read More »

Scroll to Top