NIEPMD Recruitment 2022

NIEPMD Recruitment 2022

NIEPMD சென்னையில் பெண்களுக்கான வேலை! நேர்காணல் மட்டுமே!

NIEPMD Chennai Hostel Warden Recruitment 2022 – NIEPMD சென்னையில் காலியாக உள்ள Hostel Warden (Consultant) பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப்பணிக்கான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன. இந்தப்பணிகளுக்கு Diploma போன்ற படிப்புகளை முடித்திருக்க வேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 20.10.2022 அன்று காலை 11.00 மணியளவில் நடைபெறும் நேர்காணலுக்கு தங்களின் தேவையான சான்றிதழ்களுடன் கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. NIEPMD Recruitment 2022 – Full Details  நிறுவனம் National Institute for Empowerment …

NIEPMD சென்னையில் பெண்களுக்கான வேலை! நேர்காணல் மட்டுமே! Read More »

NIEPMD Recruitment 2022

சென்னையில் மாதம் 39 ஆயிரம் ஊதியத்தில் NIEPMD – யில் வேலை வாய்ப்பு!

NIEPMD Chennai Recruitment 2022 – NIEPMD சென்னையில் காலியாக உள்ள Senior Lecturer பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப்பணிக்கான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன. இந்தப்பணிகளுக்கு M.Ed, M.Sc போன்ற படிப்புகளை முடித்திருக்க வேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 12.10.2022 அன்று காலை 11.00 மணியளவில் நடைபெறும் நேர்காணலுக்கு தங்களின் தேவையான சான்றிதழ்களுடன் கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. NIEPMD Recruitment 2022 – For Senior Lecturer Posts  நிறுவனம் National Institute for Empowerment …

சென்னையில் மாதம் 39 ஆயிரம் ஊதியத்தில் NIEPMD – யில் வேலை வாய்ப்பு! Read More »

NIEPMD Chennai Associate Professor Recruitment 2021

மாதம் 29 ஆயிரம் ஊதியத்தில் NIEPMD சென்னையில் வேலை வாய்ப்பு

Chennai Recruitment 2022 – NIEPMD சென்னையில் காலியாக உள்ள Assistant, DEO பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப்பணிக்கான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன. இந்தப்பணிகளுக்கு BE/ B.Tech, Bachelor Degree போன்ற படிப்புகளை முடித்திருக்க வேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 19.09.2022 அன்று காலை 11.00 மணியளவில் நடைபெறும் நேர்காணலுக்கு தங்களின் தேவையான சான்றிதழ்களுடன் கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. NIEPMD Recruitment 2022 – For Assistant Controller, Junior Manager Posts  நிறுவனம் National …

மாதம் 29 ஆயிரம் ஊதியத்தில் NIEPMD சென்னையில் வேலை வாய்ப்பு Read More »

NIEPMD Recruitment 2022

மாதம் 22 ஆயிரம் ஊதியத்தில் NIEPMD சென்னையில் வேலை வாய்ப்பு

NIEPMD Chennai Recruitment 2022 – NIEPMD சென்னையில் காலியாக உள்ள Assistant, DEO பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப்பணிக்கான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன. இந்தப்பணிகளுக்கு 12th, Degree போன்ற படிப்புகளை முடித்திருக்க வேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 13.09.2022 அன்று காலை 11.00 மணியளவில் நடைபெறும் நேர்காணலுக்கு தங்களின் தேவையான சான்றிதழ்களுடன் கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. NIEPMD Recruitment 2022 – For DEO Posts  நிறுவனம் National Institute for Empowerment of …

மாதம் 22 ஆயிரம் ஊதியத்தில் NIEPMD சென்னையில் வேலை வாய்ப்பு Read More »

NIEPMD Recruitment 2022

மாதம் 36 ஆயிரம் ஊதியத்தில் NIEPMD சென்னையில் வேலை வாய்ப்பு

NIEPMD Chennai Recruitment 2022 – NIEPMD சென்னையில் காலியாக உள்ள Clinical/ Rehabilitation Psychologist பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப்பணிக்கான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன. இந்தப்பணிகளுக்கு Diploma போன்ற படிப்புகளை முடித்திருக்க வேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 02.09.2022 அன்று காலை 11.00 மணியளவில் நடைபெறும் நேர்காணலுக்கு தங்களின் தேவையான சான்றிதழ்களுடன் கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. NIEPMD Recruitment 2022 – Full Details  நிறுவனம் National Institute for Empowerment of Persons …

மாதம் 36 ஆயிரம் ஊதியத்தில் NIEPMD சென்னையில் வேலை வாய்ப்பு Read More »

NIEPMD Recruitment 2022

NIEPMD சென்னையில் வேலை வாய்ப்பு! மாதம் 28 ஆயிரம் ஊதியம்!!

NIEPMD Chennai Recruitment 2022 – NIEPMD சென்னையில் காலியாக உள்ள Staff Nurse பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப்பணிக்கான பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்க்கப்படுகின்றன. இந்தப்பணிகளுக்கு Diploma போன்ற படிப்புகளை முடித்திருக்க வேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 30.08.2022 அன்று காலை 11.00 மணியளவில் நடைபெறும் நேர்காணலுக்கு தங்களின் தேவையான சான்றிதழ்களுடன் கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. NIEPMD Recruitment 2022 – Full Details  நிறுவனம் National Institute for Empowerment of Persons with …

NIEPMD சென்னையில் வேலை வாய்ப்பு! மாதம் 28 ஆயிரம் ஊதியம்!! Read More »

Scroll to Top