TNAU Recruitment 2022

TNAU Recruitment 2021

கோவையில் மாதம் 20 ஆயிரம் சம்பளத்தில் வேலை வாய்ப்பு!

TNAU   Recruitment 2022 –  தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள பணிக்கு  ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆட்சேர்ப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இப்பணிக்கு  பட்டபடிப்பு முடித்திருக்கவேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் இந்தப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதில் தேர்ந்தெடுக்கும் விண்ணப்பதாரர்களை நேர்காணல் மூலம் தேர்ந்தெடுப்பர். TNAU Recruitment 2022 – For Field Coordinator Posts நிறுவனம் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Field Coordinator காலி பணியிடம் 01 கல்வித்தகுதி  Graduation பணியிடம்  கோவை  தேர்வு செயல்முறை நேர்காணல்  …

கோவையில் மாதம் 20 ஆயிரம் சம்பளத்தில் வேலை வாய்ப்பு! Read More »

TNAU Recruitment 2022

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் SRF வேலை வாய்ப்பு!

TNAU SRF Recruitment 2022 –  தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள Project Assistant, SRF பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இப்பணிக்கு Degree, B.Sc, Graduation, Post Graduation பட்டபடிப்பு முடித்திருக்கவேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் இந்தப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதில் தேர்ந்தெடுக்கும் விண்ணப்பதாரர்களை நேர்காணல் மூலம் தேர்ந்தெடுப்பர். TNAU Recruitment 2022 – Full Details  நிறுவனம் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Project Assistant, SRF காலி பணியிடம் …

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் SRF வேலை வாய்ப்பு! Read More »

TNAU Recruitment 2022

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் JRF பணிக்கு வேலை!

TNAU JRF Recruitment 2022 –  தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள Junior Research Fellow பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இப்பணிக்கு Degree  பட்டபடிப்பு முடித்திருக்கவேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் இந்தப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதில் தேர்ந்தெடுக்கும் விண்ணப்பதாரர்களை நேர்காணல் மூலம் தேர்ந்தெடுப்பர். TNAU Recruitment 2022 – For Junior Research Fellow Posts நிறுவனம் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Junior Research Fellow காலி பணியிடம் 02 …

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் JRF பணிக்கு வேலை! Read More »

TNAU Recruitment 2022

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் SRF பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பு!

TNAU Senior Research Fellow Recruitment 2022 –  தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள Senior Research Fellow பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இப்பணிக்கு MBA/ Post Graduation Degree/ Diploma பட்டபடிப்பு முடித்திருக்கவேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் இந்தப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதில் தேர்ந்தெடுக்கும் விண்ணப்பதாரர்களை நேர்காணல் மூலம் தேர்ந்தெடுப்பர். TNAU Recruitment 2022 – For Senior Research Fellow Posts நிறுவனம் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Senior …

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் SRF பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பு! Read More »

TNAU Recruitment 2022

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் JRF பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பு!

TNAU Junior Research Fellow Recruitment 2022 –  தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள Junior Research Fellow பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இப்பணிக்கு B.Sc in Agriculture பட்டபடிப்பு முடித்திருக்கவேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் இந்தப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதில் தேர்ந்தெடுக்கும் விண்ணப்பதாரர்களை நேர்காணல் மூலம் தேர்ந்தெடுப்பர். TNAU Recruitment 2022 – For Junior Research Fellow Posts நிறுவனம் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Junior Research …

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் JRF பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பு! Read More »

TNAU Recruitment 2022

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவியாளர் பணிக்கு வேலை வாய்ப்பு!!

TNAU Technical Assistant Recruitment 2022 –  தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள Technical Assistant பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இப்பணிக்கு Diploma   பட்டபடிப்பு முடித்திருக்கவேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் இந்தப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதில் தேர்ந்தெடுக்கும் விண்ணப்பதாரர்களை நேர்காணல் மூலம் தேர்ந்தெடுப்பர். TNAU Recruitment 2022 – For Technical Assistant Posts நிறுவனம் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Technical Assistant காலி பணியிடம் 06 கல்வித்தகுதி  …

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவியாளர் பணிக்கு வேலை வாய்ப்பு!! Read More »

TNAU Recruitment 2021

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் புதிய அரசு வேலை வாய்ப்பு!!

TNAU JRF Recruitment 2022 –  தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள Technical Assistant, JRF பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இப்பணிக்கு M.Sc  பட்டபடிப்பு முடித்திருக்கவேண்டும் . விருப்பமும் தகுதியும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் இந்தப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதில் தேர்ந்தெடுக்கும் விண்ணப்பதாரர்களை நேர்காணல் மூலம் தேர்ந்தெடுப்பர். TNAU Recruitment 2022 – Full Details  நிறுவனம் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் பணியின் பெயர் Technical Assistant, JRF காலி பணியிடம் 09 கல்வித்தகுதி  M.Sc பணியிடம்  …

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் புதிய அரசு வேலை வாய்ப்பு!! Read More »

Scroll to Top