TNJFU Hatchery Manager Recruitment

TNJFU Recruitment 2022

தமிழ்நாடு மீன் வளர்ப்பு பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை!

TNJFU Hatchery Manager Recruitment 2022 – தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜே.ஜெயலைத்தாவின் மீன் வளர்ப்பு பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள Fishermen, Hatchery Manager பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப்பணிகளுக்கு 10th, B.F.Sc, M.F.Sc, M.Sc முடித்திருக்க வேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 14.09.2022 அன்று நடைபெறும் நேர்காணலுக்கு தங்களின் தேவையான சான்றிதழ்களுடன் கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.  TNJFU Recruitment 2022 – For Hatchery Manager Posts  நிறுவனம் தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜே.ஜெயலைத்தாவின் மீன் வளர்ப்பு …

தமிழ்நாடு மீன் வளர்ப்பு பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை! Read More »

TNJFU Recruitment 2022

மாதம் 35 ஆயிரம் ஊதியத்தில் பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரிய வாய்ப்பு!

TNJFU Hatchery Manager Recruitment 2022 – தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜே.ஜெயலைத்தாவின் மீன் வளர்ப்பு பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள Young Professional – II பணிக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப்பணிகளுக்கு M.F.Sc, M.Sc முடித்திருக்க வேண்டும். விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 08.09.2022 அன்று நடைபெறும் நேர்காணலுக்கு தங்களின் தேவையான சான்றிதழ்களுடன் கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.  TNJFU Recruitment 2022 – Full Details  நிறுவனம் தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜே.ஜெயலைத்தாவின் மீன் வளர்ப்பு பல்கலைக்கழகம்  பணியின் பெயர் Young Professional …

மாதம் 35 ஆயிரம் ஊதியத்தில் பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரிய வாய்ப்பு! Read More »

Scroll to Top