திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்தில் Hall Ticket வெளியீடு!!

திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழக Hall Ticket 2020 இணைப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. மாணவர்கள் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழக செமஸ்டர் Hall Ticket 2020 ஐ தங்கள் அதிகாரப்பூர்வ  இணையதளமான www.tvu.edu.in லிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழக செமஸ்டர் Hall Ticket 2020:
திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழக UG, PG செமஸ்டர் தேர்வுகளுக்கான Hall Ticket தற்போது வெளியாகி உள்ளது. அதனை தேர்வர்கள் கீழே வழங்கி உள்ள இணைய முகவரி மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழக செமஸ்டர் தேர்வு:
UG, PG செமஸ்டர் தேர்வானது 14.12.2020 முதல் 31.12.2020 வரை நடைபெற உள்ளது. தேர்வர்கள் அதற்கான தேர்வு அட்டவணை மற்றும் நுழைவுச்சீட்டை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைய முகவரி மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Download Exam Time Table 2020 Pdf

Download Exam Hall Ticket 2020

Leave a comment