மூளைக்கு சவால்: 10 வினாடிகளுக்குள் ‘TEST’ க்குள் மறைந்திருக்கும் ‘TEXT’ என்ற வார்த்தையைக் கண்டுபிடிங்க?

ஆப்டிகல் மாயை சவால்: காட்சித் தகவல்களின் உங்கள் மூளையின் விளக்கத்தை மேம்படுத்த ஆப்டிகல் மாயைகள் ஒரு சிறந்த வழியாகும். அவை நமது புலனுணர்வு திறன்களை சோதனைக்கு உட்படுத்துகின்றன, நுட்பமான விவரங்களை வேறுபடுத்துவதற்கும், வடிவங்களை அடையாளம் காண்பதற்கும், விரைவான முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் எங்கள் திறனை சவால் செய்கின்றன. மனித மனதின் சிக்கலான செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் அறிவாற்றல் செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்ய ஆராய்ச்சியாளர்கள் பெரும்பாலும் ஆப்டிகல் மாயைகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

மேலே உள்ள படம் “TEXT” என்ற வார்த்தையை முன்வைக்கிறது, முதல் பார்வையில் போதுமான எளிய வார்த்தை. இருப்பினும், அதற்குள் மறைந்திருக்கும் வார்த்தை “TEST”. இது ஒரு நேரடியான பணியாகத் தோன்றலாம், ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் மறைக்கப்பட்ட வார்த்தையைக் கண்டுபிடிப்பது வழக்கமான IQ சோதனைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட உங்கள் அறிவாற்றல் திறன்களைப் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும்.

சவாலின் விதிகள்:

10 வினாடிகளுக்குள் “TEXT” க்குள் மறைந்துள்ள “TEST” என்ற வார்த்தையைக் கண்டுபிடிப்பதே உங்கள் சவாலாகும். இந்தப் பணி வெறும் வார்த்தைப் பிரயோகம் மட்டுமல்ல; இது உங்கள் அறிவாற்றல் திறன்களின் மதிப்பீடு. உங்கள் IQ பல்வேறு காரணிகளை உள்ளடக்கியது, மேலும் இது போன்ற பணிகளில் உங்கள் செயல்திறன், உங்கள் வடிவ அங்கீகாரம், சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறன் மற்றும் விவரங்களுக்கு கவனம் செலுத்துதல் ஆகியவற்றைப் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்க முடியும்.

ஆப்டிகல் மாயைக்கான தீர்வு

Leave a Comment