படத்தில் மறைந்திருக்கும் எலியைக் எப்படி கண்டுபிடிப்பது வாங்க பார்க்கலாம்!!

எலி மறைந்திருக்கும் படத்தினை பாருங்க: இது நம் மூளையில் தந்திரங்களை விளையாடும் ஒரு கண்கவர் படம். அவை நம் உணர்வை சவால் செய்து, உண்மையில் இல்லாத விஷயங்களைப் பார்க்க வைக்கும். மிகவும் பிரபலமான புதிர்களில் ஒன்று எலி ஒளியியல் மாயை, இவற்றில் ஒரு பெண் உருவம் உள்ளன. அதில் மறைந்திருக்கும் எலியைக் கண்டுபிடிக்கவும் இது உங்களுக்கு கொடுத்த டாஸ்க் உடனே பாருங்க. ஆப்டிகல் மாயை என்றால் என்ன?  இவை நம் பார்வையை ஏமாற்றும் படங்கள். சுருக்கக் கலை, … Read more