மூளைக்கு வேலை: இந்தப் படங்களில் 5 வித்தியாசங்களைக் கண்டறிய முடியுமா?

மூளைக்கு வேலை: இந்தப் படங்களில் 5 வித்தியாசங்களைக் கண்டறிய முடியுமா? 

வணக்கம் நண்பர்களே! இந்தச் சவாலில், ஐந்து மறைக்கப்பட்ட வேறுபாடுகளைக் கொண்ட ஒரே மாதிரியான இரண்டு படங்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். அந்த வேறுபாடுகளைக் கண்டறிய உங்களுக்கு 20 வினாடிகள் உள்ளன. உங்கள் கண்களை கூர்மையாக்குங்கள், உங்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்துங்கள். வாங்க மேலும் இதை பற்றி முழுமையாக பார்க்கலாம்.

வித்தியாசமான பட புதிர்: 5 வேறுபாடுகளைக் கண்டறியவும்

ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியான இரண்டு படங்களுக்கிடையே உள்ள நான்கு நுட்பமான வேறுபாடுகளைக் கண்டறிவதே உங்கள் பணி. இந்த நேர வரையறுக்கப்பட்ட புதிரில், இந்த மாறுபாடுகளை அடையாளம் காண உங்களுக்கு வெறும் 20 வினாடிகள் மட்டுமே உள்ளன. உங்களுக்கான நேரம் தொடங்கிவிட்டது.

உங்களுக்கான நேரம் முடிந்து விட்டது. 5 வேறுபாடுகளை நீங்கள் வெற்றிகரமாக அடையாளம் கண்டுள்ளீர்களா? இல்லையா?

வித்தியாசமான பட புதிரை இப்போது பார்க்கவும்.

இதையும் கண்டுபிடிங்க!!

கண்களுக்கு சவால்: விலங்கு முகத்தை 12 வினாடிகளில் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா?

இந்த புதிர் விளையாட்டு என்பது பொழுதுபோக்கு மற்றும் மனதைத் தூண்டும் செயல்களாகும். இந்த சவால் உங்கள் கண்காணிப்பு திறன்களை வேடிக்கையான சோதனையை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், சில சமயங்களில் நம் கண்கள் நம்மை எப்படி ஏமாற்றும் என்பதையும் காட்டுகிறது.

Leave a Comment