சவால்: இந்த படத்தில் மறைக்கப்பட்ட 8869 எண்ணை கண்டுபிடிக்க முடியுமா?

ஆப்டிகல் இல்யூஷன் கண் பரிசோதனை சவால்: ஒளியியல் மாயைகள் எப்போதும் நம் மனதை ஏமாற்றும் மற்றும் நமது உணர்வை சவால் செய்யும் திறனால் நம்மை கவர்ந்துள்ளன. உங்கள் பார்வைக் கூர்மையை சோதிக்கும் ஒரு புதிரான ஆப்டிகல் மாயையை நாங்கள் வழங்குகிறோம். 4336 என்ற மறைக்கப்பட்ட எண்ணை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

தொடங்குவதற்கு, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தை நன்றாகப் பாருங்கள்:

இதில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னவென்றால், 4639 – யில் 4636 எங்கே உள்ளது என கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

இந்த இரண்டு படங்களும் ஒரே மாதிரியாகத் தோன்றலாம், ஆனால் ஏமாற வேண்டாம்! அவற்றுக்கிடையே மறைக்கப்பட்ட 4636 எண் எங்கே உள்ளது என கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.. உங்களால் முடிந்தவரை கண்டுபிடியுங்கள்.

நேரம் முடிந்தது! இந்த படத்தில் நீங்கள் மறைக்கப்பட்ட எண் 4636 ஐ உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிந்ததா? நீங்கள் செய்திருந்தால், வாழ்த்துக்கள்!

இப்போது, மறைந்துள்ள எண்னை நீங்கள் காணலாம்.

புதிர்கள் நேரத்தை கடக்க ஒரு சுவாரஸ்யமான வழி மட்டுமல்ல; அவை உங்கள் கவனிப்பு மற்றும் காட்சி பாகுபாடு திறன்களை மேம்படுத்துகின்றன. எனவே, நீங்கள் புதிரைத் தீர்த்துவிட்டீர்களோ இல்லையோ, அனுபவத்தை ரசித்து, நம் மனதைக் கவரும் காட்சிப் புதிர்களின் வசீகரமான உலகத்தைப் பாராட்டுங்கள்.

Leave a Comment